Esp Eng Rus

Kuriame Lietuvus ateitį

UAB „Inherent Simplicity Baltic“ 2019 m. liepos mėn. pradėjo įgyvendinti projektą
„UAB Inherent Simplicity Baltic eksporto plėtra“.

Pagrindinis projekto tikslas – naujų užsienio eksporto rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, dalyvaujant užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, pristatant įmonės produkciją. Projekto metu įmonė sudalyvaus 8 tarptautinėse parodose tikslinėse ir prioritetinėse eksporto rinkose.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. birželio mėn. 30 d.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“. Bendra šio projekto vertė – 86.388,00 Eur, iš kurių 43.194,00Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.


Contact PharmaMS and make an order

Are you ready to see your business through 4D glasses?