ES PROJECTS

C:\Users\Inga\Desktop\zenklas_2015 04 13.jpg

UAB „Inherent Simplicity Baltic“ 2019  m. liepos mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB Inherent Simplicity Baltic eksporto plėtra“.

Pagrindinis projekto tikslas – naujų užsienio eksporto rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, dalyvaujant užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, pristatant įmonės produkciją. Projekto metu įmonė sudalyvaus 8 tarptautinėse parodose tikslinėse ir prioritetinėse eksporto rinkose.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. birželio mėn. 30 d. 

Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“. 

Bendra šio projekto vertė – 86.388,00 Eur, iš kurių  43.194,00Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Scroll to Top
Scroll to Top