ES PROJECTS

„E-komercijos sprendimai UAB „Inherent Simplicity Baltic“

UAB „Inherent Simplicity Baltic“ 2021 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „E-komercijos
sprendimai UAB „Inherent Simplicity Baltic“ “.
UAB „Inherent Simplicity Baltic“ vysto specializuotus atsargų valdymo spendimus. Įmonės šiuo metu
vystomi sprendimai yra skirti mažmeninės prakybos įmonėms, turinčioms didelį kiekį unikalių prekių ir
prekybos lokacijų. Sistemos prekės ženklas „Runner“. Šuo metu įmonės vystomas sprendimas yra
efektyviausiai ir masiškiausiai pritaikytas farmacijoje (vaistinės) ir kosmetikos parduotuvėse. Elektroninė
savitarnos platforma leistų iš esmės išplėsti klientų ratą ir pardavimų potencialą. Klientai galės
elektroninės savitarnos sistemoje užsisakyti vieną iš įmonės teikiamų analitikos ar valdymo paslaugų ir
nuotoliniu būdu jas įsidiegti bei naudoti. Šiuo metu sprendimai diegiami tik tiesiogiai, be elektroninės
savitarnos sistemos. Projekto įgyvendinimas suteiks tiesioginę naudą įmonei, padidins veiklos pajamas ir
pelną – gerės įmonės veiklos rezultatas.
Projekto tikslas – informacinių technologijų elektroninei komercijai vykdyti diegimas, siekiant padidinti
įmonės pajamų augimą.
Pabaigus projektą bus užtikrintas tiek fizinis, tiek veiklos rezultatų projekto tęstinumas. Projektui
pasibaigus tęstinumas bus užtikrintas panaudojant atnaujintą elektroninės savitarnos įrankį ir per jį
nukreipiant visus online pardavimus (bus sukurta nauja pardavimų vertikalė). Tokiu būdu bus didinamas
įmonės produktyvumas ir konkurencingumas. Bus toliau skiriamos lėšos įmonės produkcijos pristatymui
(bus ir toliau periodiškai vykdomos įvairios rinkodaros kampanijos), o projekto tęstinumui užtikrinti bus
naudojamos įmonės lėšos, taip pat kiti finansavimo šaltiniai. Už projekto ir jo rezultatų tęstinumą bus
atsakinga įmonės vadovybė ir įmonės specialistai. ES paramos dėka išaugsianti įmonės apyvarta ir
pelningumas įgalins įmonės investicijas ateityje nukreipti į naujų gaminių kūrimą bei naujų pardavimo
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2023 m. vasario mėn.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19
pandemiją priemonė.
Bendra šio projekto vertė – 64800,00 Eur, iš kurių 48600,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros
fondo.

 • ES PROJECTS

  C:\Users\Inga\Desktop\zenklas_2015 04 13.jpg

  UAB „Inherent Simplicity Baltic“ 2019  m. liepos mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB Inherent Simplicity Baltic eksporto plėtra“.

  Pagrindinis projekto tikslas – naujų užsienio eksporto rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, dalyvaujant užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, pristatant įmonės produkciją. Projekto metu įmonė sudalyvaus 8 tarptautinėse parodose tikslinėse ir prioritetinėse eksporto rinkose.

  Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. birželio mėn. 30 d. 

  Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“. 

  Bendra šio projekto vertė – 86.388,00 Eur, iš kurių  43.194,00Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Scroll to Top
Scroll to Top